Scheiden Zonder Schade

We lezen het allemaal regelmatig in het nieuws: Er zijn veel echtscheidingen en dat levert vaak problematische situaties op. Zeker voor de kinderen die hier mee te maken krijgen. Niemand, en zeker de ouders niet, willen dat de kinderen hierdoor schade oplopen. Een scheiding heeft voor het hele gezin veel impact en er moet veel geregeld worden. Meestal is het een chaotische periode waarin er zelfs strijd kan ontstaan tussen de scheidende ouders. Soms ontstaat deze strijd pas na verloop van tijd, bijvoorbeeld wanneer één van de ouders een nieuwe partner krijgt, die dan ook met de kinderen in contact komt.

Gezinspraktijk De Kast  biedt ondersteuning aan gezinnen in of na een complexe scheiding.  Dat doen we door met het gezin een plan op maat te maken. Uitgangspunt hierbij is altijd de behoefte van de kinderen. We werken zoveel mogelijk met het gezin én hun netwerk, ambulant en indien gewenst ook buiten kantoortijden. Beide ouders kunnen met een eigen coach werken aan de overgang van Partners naar Gezamenlijk Ouderschap.

 

 


Samengestelde Gezinnen

Het aantal samengestelde gezinnen neemt de laatste jaren gestaag toe. We zien hierbij dat het ineens moeten leven met een stiefouder, een stiefkind, stiefbroer of -zus lang niet altijd gemakkelijk gaat. Wanneer dit ook nog gepaard gaat met het krijgen van een nieuw broertje of zusje zal dit tot extra verwarring en stress leiden. Bovendien is er geen ‘gebruiksaanwijzing’ voor het leven in een samengesteld gezin. Veel van deze gezinnen lopen daardoor vast. Van alle eerste huwelijken strandt 33%, terwijl 66% van alle samengestelde gezinnen weer uit elkaar gaat. Voor de betrokken kinderen betekent dit een tweede of soms zelfs een derde scheiding met alle gevolgen van dien.

  

Om aan te sluiten bij deze ontwikkeling biedt Gezinspraktijk De Kast  passende begeleiding aan deze samengestelde gezinnen. Een handig hulpmiddel hierbij is de Stiefcirkel. Dit model verheldert juist die situaties waar de dynamiek van het stiefsysteem voor extra verwarring zorgt. Op basis van deze heldere inzichten coachen wij deze gezinnen naar meer stabiliteit en rust in hun onderlinge relatie.

 

 


Autisme in Relaties

Autisme heeft een grote invloed op de sociale interactie tussen mensen. In relaties waarin één of beide partners autisme heeft is dit dagelijks merkbaar. Weten wat de ander van jou verwacht en een goede communicatie zijn niet vanzelfsprekend. En hoe ga je er mee om als je partner spontaan je dagelijkse routine in de war schopt? Dit zorgt voor nog meer verwarring en problemen. Wanneer er dan één of meer kinderen geboren worden, kan dit door alle bijbehorende veranderingen ervaren worden als totale chaos. Vast staat dat 92% van de relaties waarin autisme een rol speelt eindigt in een scheiding. Hoe kan je autisme een plek geven in je relatie of gezin en wat kun je doen om te voorkomen dat autisme tot een scheiding leidt, dat is de vraag.

In Gezinspraktijk De Kast werken we met gezinnen waarin autisme een rol speelt. Met behulp van psycho-educatie en het creëren van nieuwe patronen coachen wij deze gezinnen naar een nieuwe balans waarin autisme de plaats heeft van een gerespecteerde gast die bescheiden aanwezig is.

 

   

 

  COACHPRAKTIJK DE KAST
  Heerenveenseweg 43
  8471 BB  Wolvega
  KVK       77415973
  BTWnr.  NL861001941B01
  Onze praktijk is aangemeld bij de inspectie IGJ

  ©2021 Coachpraktijk De Kast